Binnen de NSK zijn diverse personen actief:

Allen zijn bereikbaar via het secretariaat: secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl .

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Jeannette Wensink (Secretariaat).

Bestuur

Het bestuur van de stichting NSK bestaat uit een voorzitter met daarnaast een penningmeester en secretaris.

 • De voorzitter houdt de grote lijnen qua regelgeving in de gaten. Toezicht houden op de uitvoering van het beleid conform de wettelijke kaders en kwaliteitsnormen. Te denken valt hierbij aan de kaders van de FONG, CRKBO, CPION, SNRO, beroepsorganisaties etc., maar ook aan het organisatorisch beleid: Taken, rollen en bevoegdheden, overleg structuur en communicatie, veiligheid, inspraak en beroepsregeling. 
 • Gezamenlijk houdt het bestuur zich bezig met het maken van beleid op het terrein van financiën, onderwijs en kwaliteit van de opleiding.
 • Samen met het bestuur levert elke docent een bijdrage aan het opstellen van een jaarplan en een jaarverslag.

Van de bestuurders wordt verwacht dat zij affiniteit en/of ervaring hebben met Natuurgeneeskunde, Touch for Health c.q. Kinesiologie, met besturen en met beroepsonderwijs.

Voorzitter: Mevr. Hetty Holtus-van der Zande

Penningmeester: Mevr. M. van Amelrooij

Secretaris: Mw. Hennie Dekker-Kattouw

Vertrouwenspersonen

 • De heer Ad van Vugt
 • Mevrouw Mirjam Kuster

Examinatoren Kinesiologie

  • Lilian Beeks-Vergroesen
  • Michelle Nijboer
  • Paulien de Roos
  • Theresi Smeijsters
  • Ruth Walter
  • Jeannette Wensink   Examencommissie

   1. Erwin Pouw (voorzitter)
   2. Michelle Nijboer
   3. Henk van der Sluis
   4. Eloditte Waaldijk   Klachtencommissie

   De school kent een eigen klachtencommissie, die kan worden geraadpleegd in het geval dat een conflict of klacht niet in den minne kan worden opgelost tussen de direct betrokkenen.

   De klachtencommissie bestaat uit:

   • Mw. Mr. Carine M. Nederveen, juriste, tevens voorzitter van de commissie
   • Mw. Diane Dijt, Kinesioloog en oud-student van de opleiding
   • Dhr. Wolter van Overbeeke, instructeur TfH, erelid BvK