HBO conforme Opleiding tot Kinesioloog

Deze opleiding wordt voorgezet bij Instituut CAM onder de voor hen geldende accreditaties:

www.instituut-cam.nl/opleidingen/kinesiologie/

Hoe word ik Kinesioloog? 

Als toelatingseis geldt een vooropleiding op HAVO of MBO-4 niveau. 

In totaal omvat de opleiding 240 EC (European Credits) in deeltijd. De in totaal 73 lesdagen worden voornamelijk in weekenden gegeven buiten de nationale schoolvakanties om.

Om beëdigd te kunnen worden in een beroepsorganisatie en de titel te mogen voeren van Kinesioloog, kent de opleiding 3 fases:

1. De Oriëntatiefase (eerste studiejaar)

2. De Hoofdfase (tweede en derde studiejaar)

 • 1 jaar Kinesiologie gevolgd door de 2 jarige Praktijkleerperiode

3. De Afstudeerfase (vierde studiejaar)


Ben je al ervaren kinesioloog, maar heb je geen diploma op HBO conform niveau? Vraag dan eerst een vrijblijvende screening van je vooropleiding aan om zo vooraf zicht te hebben op de evt. vrijstellingen die je krijgt. Aanmelding  en screening aanvragen s.v.p. via instituut-cam.nl/opleidingen/ 

Bij de NSK richten we ons globaal op het Beroepsprofiel Kinesiologie wat de 'Beroepsvereniging voor Kinesiologie' hanteert op de door hen geformuleerde Beroepscompetenties.

Paviljoen in sneeuw

Oriëntatiefase

1e leerjaar

 • Touch for Health 1-4 aangevuld met Metaforen en Hologrammen van de TfH om te zorgen dat je diepgaand kennis maakt met het spiertesten en behandelen.

 • CPION erkende Medische basiskennis op HBO conform niveau, het fysieke deel, om te zorgen dat je 'pluis' en 'niet-pluis' kunt onderscheiden en een volwaardig gesprekspartner bent van je cliënt, maar ook van andere behandelaars. Dit zijn 25 EC van in totaal 72 van de gehele erkende PsMBK.

 • Diverse toetsmomenten middels behandelverslagen maken, opdrachten schrijven en een afsluitend TfH/Kinesiologie examen.

 • De lesdagen gaan gegarandeerd door bij een minimum aantal deelnemers van 12. Bij een lager aantal deelnemers kan Instituut CAM besluiten de lesdagen te annuleren.

Hoofdfase

Twee jaar. 1e jaar verdere verdieping in:

 • Kinesiologie, Creatief leren testen en balanceren!
 • Therapeutische vorming om te zorgen dat je een volwaardig therapeut wordt. (onderdeel PsBK)
 • Orthomoleculaire basiskennis opdat je volwaardige voedingsadviezen kunt geven indien nodig.
 • Praktijkvoering om je tot zelfstandig ondernemer op te leiden.
 • Medische Basiskennis.

2e jaar Oefenpraktijk

 • Leer- en Oefenpraktijk (160 uur). Je loopt stage in je eigen op te zetten praktijk en wij volgen en begeleiden je daarin nauwgezet. 

 • Diverse supervisie en intervisie momenten om je hele proces tot volwaardig therapeut goed te begeleiden.

 • Integratie dagen met nieuwe technieken kinesiologie.

Afstudeerfase

 • Deze fase wordt gevormd door het tweede jaar van je Leer- en Oefenpraktijk
 • Minimaal 4 integratiedagen met nieuwe technieken kinesiologie
 • PsBK
 • Supervisie en intervisie
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Praktijkexamen Kinesiologie