Het beroep van Kinesioloog 

Van Klacht naar Kracht! Dit is het motto van de opleiding.

Kinesiologie is naast een preventieve methode een therapeutische manier van werken waarbij je gebruik maakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de klacht is ontstaan; de balans bij iemand verstoord is geraakt. Tegelijkertijd kun je uitzoeken op welke manier die balans op een unieke, diepgaande en creatieve manier kan worden hersteld en iemand weer in zijn eigen persoonlijke kracht terugkomt!

Als kinesioloog werk je met mensen (jong en oud) die ten gevolge van stress een breed scala aan klachten hebben ontwikkeld, maar je kunt ook begeleidend werken bij gezonde mensen met leerproblemen of voedingsadvies geven. Zo kan kinesiologie ingezet worden bij burn out klachten, slaapproblemen, fysieke klachten zoals (hoofd)pijn of beperkte beweging en bij uiteenlopende emotionele problemen. Ook bij (hoog)gevoeligheid kan kinesiologie uitkomst bieden.

Indien je bij ons bent opgeleid, wordt je als therapeut opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting Hoger Onderwijs (SHO) het Abituri├źntenregister en worden je consulten door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Tevens kun je worden opgenomen in het kwaliteitsregister (Arcos-register) van Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg (SNRO).

Dit laatste (opname in het kwaliteitsregister van SNRO) geldt uitsluitend voor de huidige 4e jaars studenten die de opleiding bij de NSK afronden.

Opleiding tot Kinesioloog

Deze opleiding wordt voor nieuwe studenten voortgezet door Instituut CAM onder de voor hen geldende accreditaties: https://instituut-cam.nl/opleidingen/kinesiologie. Je kunt daar terecht voor meer informatie en inschrijving.

Toelatingseisen

We verwachten van studenten een denk- en werkniveau dat aansluit bij het HBO conforme niveau, dus minimaal HAVO of MBO-4 als vooropleiding. Op basis van eerder gevolgde opleidingen kunnen mogelijk vrijstellingen worden verleend. De beslissing tot vrijstelling wordt door Instituut CAM genomen na inzage van de certificaten en indien nodig na een individueel gesprek.