HBO conform Medische Basiskennis

De Medische Basiskennis aan de NSK is CPION geaccrediteerd op HBO conform niveau.

DIT ONDERDEEL WORDT M.I.V. SEPTEMBER 2019 VOOR NIEUWE STUDENTEN VOORTGEZET BIJ INSTITUUT CAM. VOOR INFORMATIE EN AANMELDING: http://instituut-cam.nl/opleidingen/

Vrijstelling: Voor het volgen van de onderwijseenheid Medische Basiskennis wordt vrijstelling verleend aan studenten die een vooropleiding hebben die vermeld wordt op deze lijst. Studenten die ten genoegen van de directie van de school kunnen aantonen dat zij elders een CPION geaccrediteerde HBO bachelor MBK opleiding hebben genoten, kunnen eveneens voor vrijstelling in aanmerking komen.

Nieuws over de geldigheid van oude reguliere MBK/PsBK vooropleidingen en toelating tot het Abituri├źnten register van CPION of SNRO.